Tin thị trường

Cần sớm quy hoạch vùng sản xuất sắn tại các tỉnh Tây Nguyên

Ngày phát tin:Thứ Ba, 29/09/2015, 15:6 (GMT+7)


(Mard-29/09/2015) - Theo cảnh báo của các nhà khoa học, việc trồng sắn của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên trong thời gian qua, phần lớn được trồng trên vùng đất dốc, đất xấu nhưng trồng quảng canh, trong khi đó, Tây Nguyên hàng năm luôn có lượng mưa lớn, tập trung. Nếu không quan tâm đến thâm canh và các giải pháp kỹ thuật trong canh tác, bảo vệ đất thì nguy cơ mất đất, không thể canh tác lâu dài là rất cao. 
Do vậy, các nhà khoa học đã khuyến cáo các tỉnh Tây Nguyên ngoài việc sớm thực hiện quy hoạch cụ thể lại vùng sản xuất cây sắn, cần nhanh chóng hướng dẫn đồng bào các dân tộc đầu tư thâm canh đồng bộ , với các giải pháp kỹ thuật canh tác hợp lý, chấm dứt tình trạng sản xuất quảng canh cây sắn để không những đạt hiệu quả kinh tế cao mà còn hạn chế thoái hóa đất. 
Trước mắt, các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tuyển chọn một số giống sắn mới như SM 937-26, KM 140, KM 98-5, KM 98-7, KM 419… có năng suất cao, thay thế dần các giống sắn cũ đã bị thoái hóa, nhiễm bệnh chổi rồng. 
Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã hướng dẫn đồng bào các dân tộc khi trồng sắn sau khi cày xới cần bón lót cho mỗi héc ta trên 5 tấn phân chuồng ủ hoai mục và bón thúc phân N.P.K cân đối, hợp lý. Theo khuyến cáo, 1 ha sắn, đồng bào bón thúc từ 80 kg đạm, 40 kg lân, 80 kg kali trở lên kết hợp với làm cỏ xáo xới đất. Đồng bào cũng cần tổ chức luân canh, xen canh, rải vụ, trồng sắn theo đường đồng mức (đất dốc) và cây trồng luân canh, xen canh là các loại cây họ đậu, cây che phủ đất nhằm giữ ẩm, hạn chế xói mòn và bổ sung chất hữu cơ cho đất. 
Bên cạnh đó, các tỉnh Tây Nguyên cũng khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư công nghệ cho thu hoạch, chế biến, sản phẩm chế biến sâu sau tinh bột. Đồng thời, mở rộng các hình thức liên kết ngang, liên kết dọc (các tổ chức, cá nhân có sản xuất sắn liên minh, liên kết với nhau để tạo thành đơn vị sản xuất lớn gọi là liên kết ngang, còn liên kết dọc là trên cơ sở liên kết ngang tiếp tục liên minh với các tổ chức cung cấp dịch vụ, vật tư đầu vào và các tổ chức tiêu thụ sản phẩm) nhằm tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc mua vật tư phân bón đúng chất lượng, đúng giá và tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định… nhằm góp phần phát triển cây sắn bền vững ở vùng Tây Nguyên. 
Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có gần 151.000 ha sắn, với sản lượng trên 2,6 triệu tấn củ, chiếm khoảng 26,2% sản lượng sắn cả nước. Đây cũng là vùng trọng điểm sản xuất sắn của cả nước; trong đó, tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích, sản lượng sắn nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên với gần 62.000 ha và sản lượng mỗi năm đạt trên 1,1 triệu tấn./. 

TTXVN Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày