Tham khảo giá ngô tại thị trường Chicago ngày 20/04/2017

Ngày phát tin:Thứ Sáu, 21/04/2017, 10:45 (GMT+7)


Đơn vị tính: UScent/Bushel (1 tấn = 36,744 Bushel) 

Giao kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

5/17

357,75

-4

7/17

364,25

-4

9/17

371,75

-4

12/17

382,5

-4

3/18

392,25

-4

5/18

398,25

-3,5

7/18

403

-3,5

9/18

396,25

-3,75

12/18

397,25

-3,75

3/19

404,25

-3,75

vtic-Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày