Giá thế giới

Tham khảo giá ngô tại thị trường Chicago ngày 03/08/2017

Ngày phát tin:Thứ Sáu, 04/08/2017, 10:10 (GMT+7)


Đơn vị tính: UScent/Bushel (1 tấn = 36,744 Bushel) 

Giao kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

9/17

363,5

-1,5

12/17

377,75

-1,25

3/18

389,75

-1,25

5/18

395,25

-1,25

7/18

400,75

-1,25

9/18

404,25

-1

12/18

409,75

-1

3/19

418,25

-0,75

vtic-Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày