Tham khảo giá cà phê Arabica tại Sở giao dịch New York (ICE) ngày 09/08/2016

Ngày phát tin:Thứ Tư, 10/08/2016, 11:00 (GMT+7)


Đơn vị tính: UScent/lb(1lb = 0,454 kg)

Giao kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

9/16

141,1

0

12/16

144,75

-0,05

3/17

147,95

0

5/17

149,85

0,1

7/17

151,6

0,05

9/17

153,25

0,05

12/17

155,45

0,05

3/18

157,6

0,05 Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày