Giá cà phê xuất khẩu tại Braxin

Tham khảo giá cà phê xuất khẩu của Brazil ngày 24/12/2014

Ngày phát tin:Thứ Năm, 25/12/2014, 10:56 (GMT+7)


Euro/tấn, FOB Santos.

Loại hợp đồng

Kỳ hạn giao

Giá giao

 BR Ara S4 xSan 

12/14

2549,2

 BR Ara S4 e1San

1/15

2559,4

 BR Ara S4 e2San

2/15

2569,5

 BR Ara S4 e3San

2/15-4/15

2589,8

 BR Ara S4 e4San

5/15-7/15

2650,6

 BR Ara S4 e5San

8/15-1/15

2726,6

 BR Ara S6 Fine 

Giao ngay      

2625,3

 BR Ara S6 Boa  

Giao ngay

2574,6

 BR Ara S6 Riados

Giao ngay

2447,8

 BR Ara S6 Bebida

Giao ngay

2397,1

reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày