Tin thế giới
(Mard-05/05/2016) - Sản lượng gạo thế giới năm nay dự báo sẽ giảm lần đầu tiên kể từ 2010, nguyên nhân là do thiếu mưa bởi El Nino tại vựa lúa của thế giới.
Tin trong nước
(Mard-22/05/2017) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn mang tính hệ thống và là hệ quả tất yếu do sự tăng trưởng tự phát.