Tin thế giới
(Mard-05/05/2016) - Sản lượng gạo thế giới năm nay dự báo sẽ giảm lần đầu tiên kể từ 2010, nguyên nhân là do thiếu mưa bởi El Nino tại vựa lúa của thế giới.
Tin trong nước
(Mard - 18/10/2017) - Trước tình hình dịch bệnh đối với các loài thủy sản nuôi bằng lồng, bè, tỉnh Phú Yên đang thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và từng bước phát triển theo hướng bền vững.