Sản xuất>Tin trong nước
(Mard-29/03/2017) - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng rà soát lại chương trình quản lý, chất lượng và kiểm soát chỉ tiêu CTX trong các sản phẩm cá nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong nước và đảm bảo an toàn thực phẩm các lô hàng hải sản xuất khẩu.


Các tin đã đưa ngày