Sản xuất>Tin trong nước
(Mard - 18/10/2017) - Trước tình hình dịch bệnh đối với các loài thủy sản nuôi bằng lồng, bè, tỉnh Phú Yên đang thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và từng bước phát triển theo hướng bền vững. 


Các tin đã đưa ngày