Trong nước
(Mard - 08/12/2017) - Hơn 2 tháng nay, giá gà thả vườn thương phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng. Hiện gà thả vườn từ 1,2 - 1,5 kg/con có giá từ 85.000 - 90.000 đồng/kg, tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg so với 2 tháng trước.
Thế giới
(Mard-27/7/2017) - New Zealand khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này mà trước mắt sẽ sớm hoàn thành rà soát rủi ro, tạo điều kiện cho quả chôm chôm vào thị trường này và sau là các loại trái cây khác.