Tin xuất nhập khẩu
(Mard – 01/8/2017) - Theo ông Trịnh Công Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, diện tích nuôi cá tra thâm canh toàn tỉnh đạt 122 ha; trong đó có 24 hộ dân nuôi cá thể trên diện tích 54,4 ha, còn lại của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu nuôi phục vụ sản xuất. Sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 37.000 tấn nguyên liệu. 
Số liệu xuất nhập khẩu

(Agroviet-08/08/2012) -Lượng muối, đường, trứng gia cầm nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 sẽ được thực hiện trong trong thời gian từ ngày 6/8/2012 đến hết ngày 31/12/2012. Theo đó, lượng muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 là 102.000 tấn