Văn bản pháp luật
(Agroviet-29/03/2011) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2011.


Các tin đã đưa ngày