Cơ hội giao thương
Xuất khẩu thuỷ sản tuần từ 16 – 23/1/2008 đạt 11.660 tấn, kim ngạch đạt 38,37 triệu USD, giảm 5,23% về lượng và 5,84% về kim ngạch so tuần trước đó.


Các tin đã đưa ngày