Thị trường>Thế giới
(Mard-19/01/2017) - Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường thế giới tính đến tháng 12/2016 tăng 30% so với đầu năm. Vụ sản xuất 2016/17 là vụ thứ 2 liên tiếp sản xuất đường thiếu hụt so với nhu cầu, dẫn đến giá đường hồi phục. Tính trung bình/năm, so với năm 2015, giá đường thô tăng từ 14,90 cents/lb lên 19,20 cents/lb (tăng 29%).


Các tin đã đưa ngày