Giá cao su tại Trung Quốc

Giá cao su RSS3 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 12/01/2018

Ngày phát tin:Thứ Hai, 15/01/2018, 10:24 (GMT+7)


NDT/tấn

Giao kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá thực hiện

Tăng giảm so với giá thực hiện hôm trước

1/18

13840

13900

13780

13875

225

3/18

0

0

0

14135

205

4/18

14195

14285

14195

14245

175

5/18

14290

14370

14130

14310

190

6/18

14295

14425

14295

14370

155

7/18

0

0

0

14530

205

8/18

14555

14575

14555

14460

60

9/18

14570

14665

14450

14610

155

1/19

14700

14785

14700

14800

170

vticReuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày