Giá đường 5 tại London

Tham khảo giá đường hợp đồng số 5 tại Sở giao dịch Luân Đôn (LIFFE) ngày 20/11/2017

Ngày phát tin:Thứ Ba, 21/11/2017, 10:36 (GMT+7)


USD/tấn

Giao kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

3/18

388,8

-5

5/18

392,8

-5,4

8/18

397,7

-5

10/18

400

-4,3

12/18

405,8

-3,9

3/19

410,5

-3,6

5/19

414,2

-3,5

vtic-Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày