Giá đường tại sở giao dịch NewYork

Tham khảo giá đường hợp đồng số 11 tại Sở giao dịch New York (ICE) ngày 20/11/2017

Ngày phát tin:Thứ Ba, 21/11/2017, 10:36 (GMT+7)


UScent/lb(1lb = 0,454 kg)

Giao kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

3/18

14,98

-0,39

5/18

14,99

-0,34

7/18

15,02

-0,27

10/18

15,23

-0,22

3/19

15,69

-0,17

5/19

15,62

-0,15

7/19

15,55

-0,14

10/19

15,64

-0,13

3/20

15,91

-0,11

5/20

15,75

-0,08

7/20

15,69

-0,07

vtic-Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày