Giá gỗ đàn xuất khẩu tại Indonexia

Tham khảo giá gỗ xẻ tại Sở giao dịch hàng hoá Chicago ngày 02/10/2013

Ngày phát tin:Thứ Năm, 03/10/2013, 14:20 (GMT+7)


USD/ tbf (thousand board feet)

Giao kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

11/13

337,3

337,4

336

335,7

-2,4

1/14

0

0

0

343,8

-4

3/14

347,6

349

347,6

347,1

-2,9

Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày