Giá gạo của các Hiệp hội XK gạo Thái Lan

Tham khảo giá gạo giao ngay của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái lan tuần đến ngày 10/03/2016

Ngày phát tin:Thứ Sáu, 11/03/2016, 11:08 (GMT+7)


Đơn vị tính: USD/tấn

Loại gạo

Giá tuần này

Broken A-1 Sup-A

342

Broken A-1 Spc-A

339

Frgnt 100% 1st A

791

Frgnt 100% 2nd A

732

Lonzain 100%2ndA

377

Parboiled 5% A 

385

White 100% 1st A

408

While 100% 2nd A

391

White 5% A     

383

White 10% A    

380

White 15% A    

378

Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày