Giá tại một số thị trường Châu Á

Tham khảo giá cà phê giao ngay của một số nước châu á ngày 27/08/2015

Ngày phát tin:Thứ Sáu, 28/08/2015, 09:54 (GMT+7)


Loại hợp đồng

Đơn vị tính

Điều kiện giao hàng

Giá giao

 ID Gr4 80dfcts $

 USD/tấn

FOB Lampun 

1640

 ID Gr4 80dfcts 

 IDR/kg

FOB Lampun 

19650

 ID Java Arabica

 IDR/kg

FOB Suraba

69500

 ID Mandheling  

 IDR/kg

FOB Medan

53000

reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày