Giá đậu tương tại thị trường Tokyo, Nhật Bản

Tham khảo giá đậu tương tại thị trường Tokyo, Nhật Bản ngày 21/01/2013

Ngày phát tin:Thứ Ba, 22/01/2013, 14:7 (GMT+7)


Đơn vị tính: Yên/tấn

Giao kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

2/13

0

0

0

56800

0

4/13

56530

56530

56530

56460

-600

7/13

52900

53090

52900

52850

270

8/13

51820

52040

51780

52220

520

10/13

51430

51600

51400

51400

250

12/13

50600

50680

50570

50690

250

Reuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày