Giá thế giới

Tham khảo giá lợn hơi giao kỳ hạn trên thị trường Chicago ngày 08/12/2017

Ngày phát tin:Thứ Hai, 11/12/2017, 11:23 (GMT+7)


ĐV tính:Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm

12/17

63,675

0,1

2/18

68,85

0,375

4/18

73,125

0,725

5/18

78,525

0,525

6/18

83,275

0,975

7/18

83,225

0,875

8/18

83,2

0,925

10/18

69,55

0,575

12/18

63,725

0,35

vticReuters Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày