Giá tôm đông lạnh tại thị trường Nhật Bản

Tham khảo giá tôm tại thị trường Nhật đến ngày 22/9/2014

Ngày phát tin:Thứ Ba, 07/10/2014, 09:52 (GMT+7)


Giá một số mặt hàng thủy sản tại chợ bán buôn TSUKIJI, Nhật Bản ngày 22/9/2014

 

Loài/dạng sản phẩm

Xuất xứ

Giá TB (yên/kg)

Trung bình

Thấp

CÁ NGỪ VÂY XANH

Tươi

 

 

Đông lạnh

 

Nội địa, Aomori

Nội địa, khác

Nhập khẩu

Nhập khẩu/nội địa

 

8.276

-

-

-

 

2.376

3.456

2.484

3.204

CÁ NGỪ VÂY VÀNG

Đông lạnh

 

Nhập khẩu/nội địa

 

896

 

810

CÁ NGỪ MẮT TO

Tươi

 

 

Đông lạnh

 

Nội địa, Miyagi

Nội địa, khác

Nhập khẩu

Nhập khẩu/nội địa

 

3.637

2.160

-

966

 

2.160

-

1080

734

CÁ NGỪ VÂY XANH MIỀN NAM

Đông lạnh

 

 

Nhập khẩu/nội địa

 

 

1890

 

 

918

CÁ KIẾM

Tươi

Đông lạnh

 

Nội địa

Nhập khẩu/nội địa

 

1.332

926

 

1.188

756

CÁ SARDINE

Tươi

 

 

378

 

324

CÁ MINH THÁI ALASKA

Tươi

 

Nội địa

 

-

 

196

CÁ TRÍCH

Đông lạnh

 

Nhập khẩu

 

-

 

216

CÁ HỒI

Đông lạnh

Nhập khẩu/nội địa

Cá hồi đỏ

Cá hồi bạc

 

-

-

 

1080

788

TÔM SÚ

Đông lạnh, còn vỏ, bỏ đầu, size 16-20/pao, block 1,8kg

 

Nhập khẩu

 

4.320

 

4.104

Aquafind.com Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày